De stoomboot gereed

Voor de grote reis naar Nederland, moet Poetspiet de stoomboot surprise tiptop in orde maken. Al wekenlang loopt hij zenuwachtig van hot naar her, om maar niets over het hoofd te zien. De reis moet vlekkeloos verlopen en Sint moet zicht geen zorgen hoeven te maken. Motorpiet is de de motor aan het oliën, zodat er onderweg geen problemen met de motor komen.

Hulp voor Inpakpiet

Het hele paleis van Sinterklaas staat al vol met pakjes. Kooppiet heeft de meeste cadeautjes voor de kinderen, die hun verlanglijstje hebben opgestuurd, reeds gekocht. “De rest van de cadeautjes koop ik in Nederland, want ik denk niet dat alles in de boot past!”, zegt hij tegen Inpakpiet. “Dan heb je nu tijd om mij eventjes te helpen”, zegt Inpakpiet. “Moet je kijken wat ik nog allemaal moet inpakken!” Inpakpiet ziet een beetje bleek om zijn neus, want hij is bang dat niet alles op tijd ingepakt zal zijn. “Maak je geen zorgen, ik kom je helpen”, zegt Kooppiet.

Pakjes aan boord!

Op de stoomboot is het nu een drukte van belang. Pieten dragen de pakjes aan boord en stapelen ze netjes op in het ruim van de boot. Poetspiet wordt er nog zenuwachtiger van, want alle Pieten lopen hem voor de voeten. “Ik ga de stoomfluit maar oppoetsen, daar kan ik tenminste rustig doorwerken”, moppert hij.

Klak klak, klak klak, klinkt het. Het is Ozosnel, het paard van Sint. Met vier grote zakken vol met cadeautjes op zijn rug, balanceert hij op de smalle loopplank en brengt zonder te vallen of uit te glijden de pakjes in het ruim. Ozosnel heeft natuurlijk heel veel ervaring en Sint maakt zich dan ook geen zorgen.

Sint is tevreden

Vanuit zijn werkkamer houdt Sinterklaas een oogje in het zeil. Tevreden ziet hij hoe iedereen meehelpt om de boot op tijd klaar te krijgen voor het vertrek naar Nederland. “Alles gaat volgens plan Sint”, zegt Hoofdpiet, “Ik geloof niet dat we dit jaar tegenslagen krijgen. We zullen op tijd in Nederland aan komen
Zal Hoofdpiet gelijk krijgen?

(wordt vervolgd)